پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی

پرسشنامه استاندارد دارای 21 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت،8 پرسش کیفی از پرسنل بانک ها و 6 پرسش کیفی از مشتریان بانک می باشد. پرسشنامه حاضر با هدف مطالعه تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی تهیه شده است.این پژوهش مربوط به پایان نامه کارشناسسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان دارای 25 سؤال می باشد، که در راستای آزمون سؤال های پژوهش در دو قسمت طراحی شده است. قسمت اول پرسشنامه شامل 15 گویه(سؤال) مربوط به متغیرهای بازاریابی رابطه مند می باشد. دوبیسی ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند را به چهار متغیر اعتماد،تعهد،مدیریت عارض و ارتباطات تقسیم […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تجربه برند مقاصد گردشگری

پرسشنامه استاندارد تجربه برند مقصد گردشگری دارای 8 مؤلفه و 32 سؤال می باشد. پرسشنامه حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نیرومند 1395 می باشد. منبع: نیرومند،محسن،.علیپور،وحیده،.منصوری،علی.(1395). بررسی تأثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر رفتار بازدیدکنندگان داخلی و خارجی با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت(مطالعه موردی: شهرستان های اردبیل و سرعین)،پایان نامه کارشناسی […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از 16 سؤال براساس طیف لیکرت تشکیل شده است. مؤلفه های و تعداد گویه ها: تصویر ذهنی برند: 4 گویه آگاهی از برند: 4 گویه ارزش درک شده برند: 4 گویه رضایتمندی مشتریان: 4 گویه  دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بازاریابی حسی(ترجمه مقاله بیس)

بازاریابی حسی بازاریابی حسی روشی است که به صورت یکپارچه مشتریان را به واسطه ارتباطاتی که به ارزش آفرینی منجر می شود به خود معطوف می کند بازاریابی حسی یک نوع حس منحصر به فرد به منظور حضور شخصیت یک برند در زندگی می باشد. بازاریابی حسی شخصیت برند را وارد زندگی روزمره می کند […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. سازنده آن سازمان بهداشت جهان با همکاری 15 مرکز بین المللی سال 1989 است. تعداد آن سوالات 24 سوال در قالب 4 حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل خانواده در بروز رفتارهای بازیافتی

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد. پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر تمایل خانواده […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف‌کنندگان

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد. پرسشنامه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اندازه‌گیری شدت درد کیوبک

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد. پرسشنامه استاندارد اندازه گیری شدت درد کیوبک […]

پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی ویروسی

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد. دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در […]