داده های آماری برای نگارش مقالات و پایان نامه

داده آماری نرم افزار spss برای تمرین دانشجویان – سری دوم

داده آماده نرم افزار spss به تعداد 200 نفر پاسخگو و 32 سؤال جهت تمرین دانشجویان در یادگیری نرم افزار spss تهیه شده است.

توجه: داده های حاضر صرفآ جنبه تمرینی دارند و برای استفاده در فصل 4 پایان نامه مناسب نیستند.چرا که ارسال کننده داده ها با تغییر در داده های پایان نامه خود، تنها آنها را برای تمرین های کلاسی برای یادگیری نرم افزارهای SPSS،AMOS و LIZREL آماده کرده است.داده های حاضر از شرط نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف برخوردار نیستند.و از شرط نرمال با بررسی چولگی و کشیدگی برخوردار می باشند.

داده های حاضر برای تمرین نرم افزار AMOS و LIZREL بسیار مناسب می باشند و مدل براحتی اجر می شود.

دانشجویان با استفاده از داده های موجود در نرم افزار به تمرین آیتم های مختلف در فصل 4 پایان نامه خود خواهند پرداخت.

 

داده های موجود دارای پایایی بسیار مناسبی(0/753) می باشند و دانشجویان قادر خواهند بود  براساس تعداد سؤالات(32 سؤال) به تقسیم بندی پرداخته و به مؤلفه های مورد نظر خود سؤالاتی را اختصاص دهند.

 

از مزیت داده جمع آوری شده بیشترحجم نمونه زیاد آن می باشد،که به کاربر اجازه تمرین های مختلف با حجم نمونه های مختلف را می دهد.

 

دانشجویان با انجام تمرین های مداوم توانایی های لازم را کسب نموده و قادر خواهند بود پایان نامه و مقالات خود را به راحتی تجزیه و تحلیل نمایند.

 

همجنین فرصت کسب و کار بیشماری برایشان فراهم می شود تا سایر دانشجویان سفارش تحلیل آماری مقالات و پایان نامه خود را به آنان بسپارند.

 

داده های موردنظر از طریق توزیع پرسشنامه در نمونه آماری تهیه شده است، از اینرو از کیفیت و کمیت قابل قبولی برخوردار می باشند.

 

داده های موردنظر از توزیع نرمال برخوردار می باشند، و همچنین دارای پایایی بسیار مناسبی می باشند.

 

در آماده سازی فصل 4 پایان نامه و یا مقالات دانشجویان نیازمند تعیین پایایی،نرمال بودن داده ها،همبستگی،رگرسیون و دیگر آیتم ها می باشند که با توجه به فرضیات پژوهش بکارگیری هر یک از موارد ذکر شده متفاوت می باشد.


دسته بندی: داده های آماری

تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر

قیمت: 17300

تعداد پاسخ دهندگان: 200 نفر

تعداد گویه ها: 32 سؤال

دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از طریق صفحه تماس با ما تیم درسباز در میان بگذارند

و چنانچه در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و یا نظیم مقاله و پایان نامه خود نیاز به راهنمایی داشتن از طریق آیدی تلگرام درسباز به نشانی https://t.me/darsbazweb با درسباز در تماس باشند.

نتیجه تصویری برای دانلود