پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از 16 سؤال براساس طیف لیکرت تشکیل شده است.

مؤلفه های و تعداد گویه ها:

  • تصویر ذهنی برند: 4 گویه

  • آگاهی از برند: 4 گویه

  • ارزش درک شده برند: 4 گویه

  • رضایتمندی مشتریان: 4 گویه

 دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از طریق صفحه تماس با ما با تیم درسباز در میان بگذارند

چنانچه در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و یا تنظیم مقاله و پایان نامه خود نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتن از طریق آیدی تلگرام درسباز به نشانی https://t.me/darsbazweb با درسباز در تماس باشند.


دسته بندی: مدیریت – بازاریابی

 

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد

 

قیمت: 4300

 

تعداد سؤالات: 16 سؤال

 

منبع: دارد – مطالعه منابع کتابخانه ای و مقالات

پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی