پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی

پرسشنامه استاندارد دارای 21 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت،8 پرسش کیفی از پرسنل بانک ها و 6 پرسش کیفی از مشتریان بانک می باشد.

پرسشنامه حاضر با هدف مطالعه تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی تهیه شده است.این پژوهش مربوط به پایان نامه کارشناسسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان می باشد.

این پژوهش می تواند به بانک ها برای شناخت بهتر رفتار مشتریان و در نتیجه ارتقاء عملکرد و کیفیت خدمات انها یاری رساند.

امروزه درک و شناخت درست از عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان بیش از گذشته حائز اهمیت می باشد.این موضوع به ویژه در حوزه خدمات و در مورد رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی به واسطه ماهیت خاص و متمایز آن نسبت به کالا احساس می شود.پژوهش های بسیاری در خصوص عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان  صورت گرفته است،اما ذهن و فرآیندهای ذهنی انسان ها و مشتریان موضوعی است که هنوز هم ناشناخته مانده است.لذا در این پژوهش سعی شده است تا مؤلفه های تشکیل دهنده مدل های ذهنی دریافت کنندگان خدمات بانکی مورد بررسی و آزمون قرار بگیرد.

 منبع: دریادل،مجتبی،.جعفری،مصطفی،.پیرایش،رضا.(1395). بررسی تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه زنجان.

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد

پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد.

دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از طریق صفحه تماس با ما تیم درسباز در میان بگذارند

و چنانچه در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و یا نظیم مقاله و پایان نامه خود نیاز به راهنمایی داشتن از طریق آیدی تلگرام درسباز به نشانی https://t.me/darsbazweb با درسباز در تماس باشند.

پرسشنامه مدل های ذهنی برگرفته از مقاله بیس و مطالعه مقالات مختلف و بهره مندی از نظرات اساتید می باشد

تعداد گویه ها: 21 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت و 8 سؤال از پرسنل بانک ها و در نهایت 6 سؤال کیفی از مشتریان می باشد.

در تهیه و تدوین پرسشنامه مدل های ذهنی به دلیل فقدان وجود مطالب دسته اولی از نظرات اساتید بسیاری بهره برده شده است.

در پرسشنامه بررسی تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی 21 سؤال براساس طیف لیکرت در سه سطح مطرح می شود.

گویه های پرسشنامه بسیار کوتاه می باشند که در ستون عمودی قرار می گیرند و سطوح مورد بررسی در بانک(اطلاعات در مورد یک بانک،تصمیم به انتخاب یک بانک و وفاداری به یک بانک) در سطوح افقی قرار می گیرند، که ذیل هر سطح طیف 5 گزینه ای لیکرت لحاظ می شود.


مشخصات پرسشنامه تأثیر مدل های ذهنی بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی

دسته بندی: مدیریت

تعداد گویه ها: 21 گویه کمی + 8 پرسش کیفی از پرسنل بانک + 6 پرسش کیفی از مشتریان بانک ها

تهیه و تدوین: دانشجوی کارشناسی ارشد

منبع: دارد

قیمت: 10300

فرمت فایل: pdf

نتیجه تصویری برای دانلود