پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان

پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان دارای 25 سؤال می باشد، که در راستای آزمون سؤال های پژوهش در دو قسمت طراحی شده است.

قسمت اول پرسشنامه شامل 15 گویه(سؤال) مربوط به متغیرهای بازاریابی رابطه مند می باشد.

دوبیسی ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند را به چهار متغیر اعتماد،تعهد،مدیریت عارض و ارتباطات تقسیم کرده است.

در پژوهش حاضر بنا بر اهمیت به بررسی متغیرهای ارتباطات،مدیریت تعارض و تعهد پرداخته می شود.

از 15 سؤال بخش اول، سؤال های 1 تا 5 برای سنجش ارتباطات،سؤال های 6 تا 10 برای سنجش متغیر مدیریت تعارض و در نهایت سؤال های 11 تا 15 برای سنجش متغیر تعهد طراحی گردیده اند.

قسمت دوم پرسشنامه دارای 10 سؤال می باشد،سؤال های 16 تا 20 برای سنجش متغیر شایستگی و سؤال های 21 تا 25 برای سنجش متغیر احساس اعتماد داشتن به دیگران طراحی شده است.

در طراحی پرسشنامه حاضر جهت تعیین ابعاد اصلی توانمندسازی کارکنان(شایستگی و احساس اعتماد داشتن به دیگران) از مقالات مختلف در حوزه توانمندسازی و نظرسنجی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی استفاده شده است.

پرسشنامه استاندارد تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان دارای 5 مؤلفه و 25 سؤال می باشد.

پرسشنامه حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد عبدالهی 1395 می باشد.

منبع: عبدالهی،سمیه،.ملک اخلاق،اسماعیل.(1395). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد رشت.

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد

پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد.

دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از طریق صفحه تماس با ما تیم درسباز در میان بگذارند

و چنانچه در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و یا تنظیم مقاله و پایان نامه خود نیاز به راهنمایی داشتن از طریق آیدی تلگرام درسباز به نشانی https://t.me/darsbazweb با درسباز در تماس باشند.

پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان برگرفته از مقالات مختلف

تعداد گویه ها: 25 سؤال براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت

مؤلفه های مورد بررسی بازاریابی رابطه مند

  • ارتباطات = 6 سؤال

  • مدیریت تعارض = 5 سؤال

  • تعهد = 5سؤال

مؤلفه های مورد بررسی توانمندسازی کارکنان

  • شایستگی = 5 سؤال

  • احساس اعتماد داشتن به دیگران = 5 سؤال


مشخصات پرسشنامه تأثیر بازاریابی رابطه مند بر توانمندسازی کارکنان

دسته بندی: مدیریت

تعداد گویه ها: 25

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد

منبع: دارد

قیمت: 6300

فرمت فایل: word

نتیجه تصویری برای دانلود