پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

امروزه دانشجویان برای نگارش مقالات و پایان نامه های خود به منابع دسته اولی نیاز دارند،یکی از رسالت های تیم درسباز تهیه منابع با ارزش علمی برای دانشجویان می باشد

پرسشنامه یکی از ابزارهای کارآمد با سؤالات متنوع برای دستیابی به نتایج دقیقتر از جامعه آماری می باشد.

دانشجویات عزیز می توانند سؤالات خود در زمینه پرسشنامه مورد نظر را از طریق صفحه تماس با ما تیم درسباز در میان بگذارند

و چنانچه در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری و یا نظیم مقاله و پایان نامه خود نیاز به راهنمایی داشتن از طریق آیدی تلگرام درسباز به نشانی https://t.me/darsbazweb با درسباز در تماس باشند.

پرسشنامه اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی و محیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دسته بندی: مدیریت

تعداد سؤالات: 28

تعداد گویه ها: 5

مولفه هایی مورد بررسی:

عوامل مدیریتی: 5 سؤال

عوامل فردی: 6سؤال

عوامل فرهنگی: 5سؤال

عوامل محیطی: 6سؤال

سیستم های اطلاعاتی مدیریت: 6سؤال

منبع پرسشنامه:

جعفری, مصطفی،حمید رحمانی سریاست و صالح عبادی لمر، ۱۳۹۴، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در تبیین اثر متغیرهای مدیریتی،فردی،فرهنگی ومحیطی بر استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS مطالعه موردی: شرکت بیمه البزز استان گیلان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

نتیجه تصویری برای دانلود