پاورپوینت مدیریت،بازاریابی،اقتصاد،دانش آموزی،مهندسی و پزشکی

پاورپوینت عوامل تعیین کننده نرخ بهره(فصل دوم کتاب بازارها و نهادهای مالی)

نرخ بهره

نرخ بهره نرخی است که در عمل در بازارهای مالی قابل مشاهده است.

نرخ بهره اسمی به صورت مستقیم ارزش(قیمت) بسیاری از اوراق بهادار موجود در بازارهای پول و سرمایه را در داخل و خارج از مرزهای یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

نرخ بهره اسمی بر رابطه میان نرخ های ارز خارجی نقد و آتی تأثیر می گذارد.

ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول، پلی در میان نرخ بهره و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد.

ارزش زمانی پول بر این مفهوم استوار است که ارزش دلاری مبالغی که در حال حاضر دریافت می شود بیشتر از ارزش دلاری مبالغی است که در زمان آتی دریافت خواهد شد.

یکی از مفروضات اصلی ارزش زمانی پول این است که هر بهره یا بازده ای که در ازای سرمایه گذاری در هر برهه زمانی کسب می شود،بلافاصله سرمایه گذاری می شود،و به بهره سرمایه گذاری شده نیز بهره تعلق می گیرد، و این هماه مفهوم نرخ بهره مرکب است.

نرخ بهره مرکب در مقابل نرخ بهره ساده است،که در آن فرض می شود بازده های بهره در دوره زمانی موردنظر دوباره سرمایه گذاری نمی شود.

مفهوم ارزش زمانی پول را می توان برای تعیین ارزش جریان های نقدی حاصل از یک سرمایه گذاری در پایان افق سرمایه گذاری استفاده کرد.

این مفهوم که ارزش آتی سرمایه گذاری (FV) نام دارد،شبیه به همان مفهوم بهره مرکب است.

مفهوم ارزش زمانی پول را همچنین می توان برای تعیین ارزش فعلی(PV) جریان ههای نقدی حاصل از یک سرمایه گذاری استفاده کرد.

در این فصل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ های بهره اسمی و تأثیر آن بر قیمت و ارزش ااوراق بهادار در بازارهای مالی داخلی و خارجی می پردازیم.

همچنین در این پاورپوینت نظریه های موجود در خصوص تعیین شکل ساختار زمانی نرخ بهره نیز مظرح می شود.

و در نهایت نحوه انتقال وجوه مالی در سیستم مالی،از وام دهندگان به وام گیرندگان و نحوه تعیین سطح نرخ بهره و تغییرات آن در طول زمان بررسی می شود.

 

دسته بندی: پاورپوینت

تهیه و تنظیم: دانشجوی کارشناسی ارشد

تعداد اسلاید: 55

قیمت: 6500

پاورپوینت حاضر قابل ویرایش می باشد

نتیجه تصویری برای دانلود